Beslist niet overbodig …. FIT vindt promoten nodig!

Beslist niet overbodig …. FIT vindt promoten nodig! // 31 aug 2016

Voor het promoten van een bedrijf gelden al jaren bijna wetenschappelijke wetten en voorschriften. Marketing zoals het promoten van bedrijven wel wordt genoemd kent aan een viertal onderwerpen een groot belang toe. Dat zijn:  Product, Plaats, Prijs en Promotie; in z’n totaliteit wordt dit ook wel de marketingmix genoemd.

download     group-promotion  promoting-your-business

De p van Promotie omvat de communicatiestrategie; dit is de manier waarop het bedrijf communiceert en haar producten en/of diensten aan de markt aanbiedt. Binnen die p van Promotie gaat het om alle factoren die van invloed zijn op communicatie en het bereiken van de doelgroep. Bedoeld zijn hier “alle factoren die van invloed zijn op de communicatie en het bereiken van de doelgroep”? Voor FIT Avontuurlijke Sportreizen is dit essentieel: zij beschrijft hoe zij haar boodschap naar welke doelgroep over wil brengen, met welke doelen en welk medium. Zij maakt het dus niet moeilijker dan het is, maar denkt er wel goed over na en maakt doordachte keuzes rond: Boodschap – Doelgroep – Doel – Medium.

En zo zal het in de komende periode ook weer zijn: 1) Awareness bouwen is belangrijk voor haar nieuwe producten die (nog) onbekend zijn bij geïnteresseerden, 2) Door informatie te verstrekken helpt ze haar (potentiële) klanten bij het maken van een keuze, 3) Het zich verplaatsen in haar klanten uit het bewustzijn van een product naar het maken van een ‘aankoop’ is een belangrijke uitdaging, 4) Een aankoop is niet het hoogste doel, klanttevredenheid en herhaalaankopen is waar FIT Avontuurlijke Sportreizen zich op richt en 5) Sommige communicatie-uitingen zullen gericht blijven op het stimuleren van (extra) vraag.

Facebook-Promotion

Ziehier de uitdagingen waarvoor FIT avontuurlijke Sportreizen zich geplaatst ziet! Ziehier dan ook de uitnodiging aan haar bestaande klanten én toekomstige ‘afnemers’ om door regelmatige en intensieve uitwisselingen via Facebook bij te dragen aan een blijvend succesvolle informatie en communicatie!