Financiële waarde

Financiële waarde // 21 jun 2017

Sporten en bewegen is op veel vlakken effectief. Het zorgt behalve voor een betere gezondheid ook voor meer zelfvertrouwen en een hoger salaris. Onderzoeker Richard Bailey ontwikkelde op basis van wetenschappelijke literatuur het Human Capital Model waarin effecten van bewegen worden benoemd. Deze effecten van sporten en bewegen worden hierbij ingedeeld op basis van zes kernwaarden: fysieke waarde, emotionele waarde, sociale waarde, persoonlijke waarde, intellectuele waarde en financiële waarde. Deze kernwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Effecten en veranderingen binnen de ene kernwaarde hebben invloed op andere kernwaarden.

  

Bewegen leidt tot het verwerven van allerlei waarden (zoals de in eerdere blogs beschreven kernwaarden van dit model) die mensen uiteindelijk verantwoordelijker, competitiever en productiever maken. De financiële waarde is hiermee als het ware een resultaat van de fysieke, emotionele, individuele, intellectuele en sociale waarde van sport en bewegen.

Gezond bewegen en dus, een gezondere bevolking levert heel wat economische baten op. Onderzoekers hebben geprobeerd ook de andere positieve effecten van sport te valoriseren. Dit door antwoorden te geven op de volgende vraag: Kunnen we een prijskaartje hangen aan sociale uitkomsten zoals minder probleemgedrag, betere schoolprestaties en meer sociale samenhang? Dit alles zijn essentiële aspecten bij de avontuurlijke en sportieve activiteiten van FIT Avontuurlijke Sportreizen. Ervaring leert dat juist de sociale uitkomsten van haar programma’s in de richting wijzen van ‘beter leven’.

Reden temeer om deze uitkomsten (zie www.fitavontuurlijkesportreizen.nl) te delen met zoveel mogelijk Facebook-vrienden. Mond-op-mond ‘reclame’ werkt nog altijd het beste: overtuigingskracht vanuit eigen ervaring!

Logo Fitavontuurlijkereizen