Intellectuele waarde

Intellectuele waarde // 16 jun 2017

Onderzoek naar de relatie tussen fysieke activiteit en algemene prestaties laat zien dat het verminderen van lestijden om die vervolgens te vervangen door sport- en beweegprogramma’s, niet leidt tot het afnemen van de  schoolprestaties. En deze studie staat niet op zichzelf. Er is veel wetenschappelijke onderbouwing dat een toename van sport en bewegen binnen het onderwijs – al dan niet ten koste van reguliere vakken – leidt tot verbeterde of gelijkblijvende schoolprestaties.

In het kort: er is geen enkel bewijs dat tijd die op school wordt besteed aan sport en bewegen van negatieve invloed is op de schoolprestaties. Dit betekent dat meer sport en bewegen kan worden geïntegreerd in het scholingsaanbod op scholen, zonder dat dit negatieve invloed heeft op schoolprestaties. Een meer fysiologische kijk laat ziet dat op hersenniveau fysieke activiteit tot een toename van bloedtoevoer in de hersenen leidt. Hierdoor word je onder andere alerter en wordt de hersenontwikkeling gestimuleerd. Kijken we nog wat dieper in de hersenen met  een EEG, dan blijkt de uitvoering van cognitieve taken wel degelijk beïnvloed te worden door fysieke activiteit.

Uiteindelijk geldt: hoe meer je beweegt in je leven, hoe beter je op latere leeftijd cognitieve taken kunt uitvoeren. En dat is nu juist waar FIT Avontuurlijke Sportreizen een geweldig aanknopingspunt kan vormen om de bovenstaande, wetenschappelijke bewezen resultaten werkelijkheid te laten worden: haar vele evenementen en programma’s bieden je volop de gelegenheid fysieke activiteit te verenigen met mentale groei. Hoe mooi om ook zoveel mogelijk FB-vrienden op de hoogte te brengen met de site www.fitavontuurlijkesportreizen.nl!