Na alle sporturen … genieten van culturen!

Na alle sporturen … genieten van culturen! // 09 mei 2016

Er is al vaker gewezen op het feit dat FIT Avontuurlijke Sportreizen haar aanbod van sportieve evenementen combineert met het kennismaken met voorheen nagenoeg onbekende culturen. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat hierin juist een van haar ideële ‘drijfveren’ schuilt, maar dat ze dit ook als uitgangspunt hanteert om haar ‘volgers’ daar op te attenderen en hen daarmee te verrassen. Dat maakt haar totaal-aanbod – zowel vanuit het oogpunt ‘sport’ als vanuit het oogpunt ‘cultuur’- daarom zo uniek!

265501409221385307_1385470562    images (1)

In brede zin wordt de term cultuur gebruikt voor alles wat door de samenleving wordt voortgebracht zowel materieel als immaterieel; ‘cultuur’ wordt dan tegenover ‘natuur’ gesteld. In filosofische zin staat dan cultuur, dat wat door de mens verworven is, tegenover natuur”, dat wat aangeboren is. In de loop van vele eeuwen heeft het uiteindelijk die brede betekenis gekregen, zoals wij die nu gebruiken, namelijk de levensvisie en levenswijze van een volk: de manier van zien, zijn en doen.

Sport en cultuur hebben veel gemeen. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding, behalve voor de meeste professionals. Aan allebei kunnen geïnteresseerden op twee manieren meedoen: als beoefenaar en als bezoeker. Beide manieren inspireren tot samenwerking en leiden tot kansrijke verbindingen. Dat ervaren de deelnemers aan de activiteiten van FIT Avontuurlijke Sportreizen voortdurend! Enerzijds ontstaat er binnen de groepen deelnemers een bijzonder effectieve wijze van SAMEN beoefenen en beleven. Anderzijds draagt het kennismaken met en opgaan in de cultuur van de lokale bevolking bij tot ‘community based tourism’. Zij profiteren rechtstreeks door extra inkomsten, waarmee zij hun eeuwenoude cultuur in stand kunnen houden. En de verwachtingen van deelnemers aan activiteiten van FIT Avontuurlijke Sportreizen worden waargemaakt: zij ‘beleven’ reisavonturen die raken, bijblijven, betekenis geven en stimuleren tot beweging en ontmoeting!

DSC_0227    Sarajevo Bistrik

Wil jij dit ook ‘beleven’? Kijk dan snel op www.fitavontuurlijkesportreizen.nl en wijs ook jouw vrienden op Facebook op deze mogelijkheden. Voor iedereen, niemand uitgezonderd, zullen dit ervaringen blijken te zijn, die levenslang bijblijven en die lichaam én geest boeien en binden!