Persoonlijke waarde

Persoonlijke waarde // 09 jun 2017

Sport en bewegen kan van invloed zin op iemands karakter. Het heeft effect op bijvoorbeeld assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en sociale vaardigheden.

De focus van onderzoek rondom dit thema lag altijd voornamelijk op sportparticipatie. Het aantal onderzoeken naar de waarde van spel en lichaamsbeweging is echter groeiende. In de literatuur zijn veel sportprogramma’s geëvalueerd en hoewel er nog meer onderzoek nodig is, lijken de programma’s effect te hebben op samenwerking, communicatievaardigheden, nemen van besluiten, probleemoplossend vermogen, verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen en veerkracht.

  

De persoonlijke effecten zullen hoe dan ook groter zijn door goede coaches en leraren en de sociale omgeving waar de bewegingsactiviteit plaatsvindt. Bijvoorbeeld tijdens de vele avontuurlijke sportreizen van FIT, die een dergelijke, ideale omgeving scheppen om deze persoonlijke effecten optimaal tot uiting te brengen. Raadpleeg daartoe haar website www.fitavontuurlijkesportreizen.nl!

Logo Fitavontuurlijkereizen

Ondanks verschillende inzichten, staat het bij onderzoekers vast dat lichaamsbeweging een krachtig middel is bij het ontwikkelen van levensvaardigheden. Sport en bewegen kunnen significante invloed hebben op iemands levenservaring en levensloop. En dat brengt zoveel nieuwe zelfinzichten met zich mee, dat het meer dan de moeite waard is om ook jouw FB-vrienden daar van op de hoogte te brengen. Doen dus!