Sociale waarde

Sociale waarde // 31 mei 2017

Sport en bewegen wordt vaak uitgevoerd in sociaal verband (teamsporten, samen trainen). De sociale meerwaarde van sport lijkt daarmee voor de hand te liggen. Er bestaat echter al langere tijd discussie of sport mensen dichter bij elkaar brengt en in hoeverre deze verbondenheid zich weet te vertalen naar domeinen buiten het sportveld. Wanneer sport- en beweegactiviteiten – ook die van FIT Avontuurlijke Sportreizen! – op een gestructureerde, respectvolle en voor alle deelnemers veilige wijze worden georganiseerd, kunnen deze activiteiten bijdragen aan de sociale ontwikkeling.

  

Lichamelijke opvoeding op school biedt de mogelijkheid om sociale aspecten te integreren binnen een lesprogramma. Studies hebben aangetoond dat een combinatie van lichamelijke en sociale opvoeding effectief kan zijn op gebieden als fair play, persoonlijke verantwoordelijkheid en morele aspecten.

Sport en bewegen biedt een positief sociaal klimaat dat het mogelijk maakt sociale vaardigheden te ontwikkelen, om vrienden te maken en daarmee het sociale netwerk uit te breiden. Fysieke activiteiten – ook die van FIT Avontuurlijke Sportreizen! –  kunnen zo bijdragen om maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan. Door deelname aan fysieke activiteiten kunnen mensen meer controle krijgen over hun eigen leven door hun breder sociaal netwerk, toename in gemeenschapszin en burgerzin.